Oxford Public School
                         KAJAKPUR, NEAR BHAGAT CHAURAHA, TARAMANDAL ROAD, GORAKHPUR, U.P.